Om Gävleborgs Hästavelsförening, GHAF

Historia Gävleborgs Hästavelsförening bildades 1977 och hette då Gävle-Dala Halvblodsförening. Eftersom föreningen innefattade både Gästrikland, Hälsingland och Dalarna blev det en ganska tungrodd organisation och i början av 80-talet beslutade man sig för att dela upp föreningen. I och med detta bildades Föreningen Dalahästen i Dalarna och Gävleborgs Halvblodsförening i Gästrikland och Hälsingland. Eftersom föreningen inte bara var en halvblodsförening, utan hade medlemmar som företräder andra raser ändrades namnet till Gävleborgs Hästavelsförening. Från 2015 har föreningen bara inrikta sig på avel av den svenska varmbloda hästen (SWB). Har idag (2019) ca 120 medlemmar i föreningen. Vi arbetar för att stimulera och utveckla aveln i vårt län genom att anordna till exempel:   Unghästtest och Ridhästtest Fölbedömning Löshoppningsträningar Visa häst vid hand -kurser Föredrag