Kontakt

Telefon
Ordförande, Sofie Hellström 0768-023342 Vice ordförande, Veronica Hansson 070-6708237 Kassör, Kristina Ågren 0765-455717
Faktureringsadress
C/o Kristina Ågren Nymnenvägen 8 81293 Kungsgården