Kontakt

Telefon

Ordförande, Sofie Hellström 0768-023342

Vice ordförande, Veronica Hansson 070-6708237

Kassör, Kristina Ågren 0765-455717

Faktureringsadress

C/o Kristina Ågren

Nymnenvägen 8

81293 Kungsgården