Om Gävleborgs Hästavelsförening, GHAF

Historia
Gävleborgs Hästavelsförening bildades 1977 och hette då Gävle-Dala Halvblodsförening. Eftersom föreningen innefattade både Gästrikland, Hälsingland och Dalarna blev det en ganska tungrodd organisation och i början av 80-talet beslutade man sig för att dela upp föreningen. I och med detta bildades Föreningen Dalahästen i Dalarna och Gävleborgs Halvblodsförening i Gästrikland och Hälsingland.Eftersom föreningen inte bara är en halvblodsförening, utan har medlemmar som företräder andra raser har namnet ändrats till Gävleborgs Hästavelsförening och har ca 80 medlemmar.
Vi arbetar för att stimulera och utveckla aveln i vårt län genom att anordna till exempel:

Avelsrådgivning
Fölchampionat
Löshoppningsträningar
Visa häst vid hand”-kurser
Föredrag
Resor till bruksprov
Treårstest för 3-åriga halvblod

Treårstestet består av exteriörbedömning, mankhöjdsmätning, ID-kontroll, löshoppning, bedömning av gångarter och ett frivilligt ridprov.