Unghästtest

Varje vår arrangerar SWB tillsammans med regionala avelsföreningar unghästtest runtom i Sverige. Unghästtest är ett utmärkt mål för den unga hästen och är även en möjlighet att kvala till Breeders Trophy. Unghästtesterna består av klasser för 3- och 4-åriga hästar som bedöms i gångarter, hoppning och exteriör. Unghästtestet för de treåriga hästarna innebär visning av hästen för hand, löshoppning samt ett frivilligt ridprov. De fyraåriga hästarna visas ridna och har möjlighet visas i antingen löshoppning eller uppsutten hoppning. Utöver bedömningarna för de unga hästarna arrangeras även Öppen Klass, där äldre hästar har möjlighet att delta (swb.org).

Information

Proposition

Proposition 2018 

Unghästtest för 3 och 4-åringar, 5-åriga fölston och öppen klass

GÄVLEBORGS HÄSTAVELSFÖRENING

Allmänna bestämmelser För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på www.swb.org.

Särskilda bestämmelser

1. Bedömningen äger rum på Högbo Ridklubb den 26-27 Maj 2018

Bedömningsledare: Kristina Ågren tel 0765455717 mail gavleborgshastavelsforening@outlook.com

Kontaktperson: Sofie Hellström tel 0768023342 mail gavleborgshastavelsforening@outlook.com

2. Domare: Överdomare per telefon. Exteriör: Hans Wallemyr, Gångarter/ridprov: Vanja Wallemyr, Hoppning: Mikael Norlin

3. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och en regional avelsförening. För att tävlingsarrangören ska kunna verifiera att du är medlem i SWB 2018 behöver du ange ditt personnummer eller organisationsnummer, eller alternativt, namn/företagsnamn och adress i kommentarsfältet i TDB. De uppgifter du anger i kommentarsfältet lagras inte och används inte för något annat ändamål än att kontrollera giltigt medlemskap för 2018. Medlemskap löser du på SWBs hemsida www.swb.org

4. Anmälningsavgiften är 1400 kr. Föreningens egna medlemmar får 100 kr rabatt. Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 400 kr.

5. Anmälan och betalning skall göras senast den 20 Maj 2018 på Tdb https://tdb.ridsport.se/meetings/46599

Första anmälningsdag är 25 April 2018  

Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.  

 • 4-åringar och äldre hästar ska anmälas till antingen löshoppning eller uppsutten hoppning.  
 • Hästar som anmäls i Öppen klass och inte ska hoppa ska ange detta i anmälan.  
 • Ryttare/visare anges i anmälan. 
 • Vid för många anmälningar gäller turordning (förtur till SWB hästar) efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista. 
 • 4-åringar, 5-åriga fölston och öppen klass visas på lördagen och 3-åringar på söndagen. Vid få anmälda kommer det slås ihop och alla visas då på lördagen, även 3-åringar.6. Vaccinationsintyg. Alla deltagare i unghästtest skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte senare än 7 dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall kunna uppvisas på anmodan.
 • 7. Daguppstallning finns och bokas i samband med anmälan.
 • 8. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften,.
 • 9. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast dagen före bedömning.
 • 10. Anmäld häst= startanmäld. Avanmälan skall göras per telefon senast den 23 Maj på 0768023342
 • 11. Banor: Exteriör ridhus, gångarter/ridprov ridhus, hoppning/löshoppning ridhus.
 • 12. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
 • 13. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida.  Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig information inför bedömningen.
 • 14. Rätt till ändringar förbehålls.
  15. För att kval ska gälla till Breeders Trophy skall deltagarbevis vara löst före start, se http://swedehorse.swb.org/Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente
Ryttarmeddelande

Meddelande till ryttare/visare 2018

Ny starttid

Sekretariatet kl 9.00

Första start kl 9.40

Bedömningsreglemente